ALGEMENE VOORWAARDEN

Het is belangrijk de algemene voorwaarden,die van toepassing zijn op alle transacties met fiat500shop door te lezen. Bij het plaatsen van een bestelling,het geven van een opdracht,bevestigt u dat u onze voorwaarden gelezen,begrepen en geaccepteerd heeft. Onze levering aan u vindt uitsluitend plaats onder de onderstaande algemene voorwaarden.

1.PRIJZEN
1.1 De prijzen waarmee op onze website wordt geadverteerd,geleden zowel voor internet,telefonische als afhaalbestellingen.
1.2 De  vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.
1.3 Aan het einde van de bestelprocedure en op de factuur vindt u het totaalbedrag terug met de verrekende BTW en verzendkosten.

2.Betaling
2.1 U krijgt uw bestelling geleverd met daarin uw factuur.Deze dient u binnen 14 dagen aan ons over te maken onder vermelding van uw factuurnummer en debiteurennummer.
2.2 Bij persoonlijk afhalen van uw bestelling kunt u contant of met de PIN betalen.

3. LEVERING
3.1 De levering vindt plaats vanaf Korenmolendreef 5a 9621 TK te Slochteren.
3.2 Wij dragen het risico over bij de overdracht aan de vervoerder DPD of POST NL
3.3 Fiat500 shop draagt geen verantwoordelijkheid voor schade ontstaan tijdens het vervoer of pakketten die tijdens transport verloren zijn gegaan. Schade dient bij ontvangst direct aan de koerier/postbode gemeld te word Zodat u de vervoeder hier zelf voor verantwoordelijk kunt stellen.
3.4 Voor vertragingen in levering en prestaties wegens overmacht en buitengewone gebeurtenissen zijn wij niet aansprakelijk. Denk hierbij aan werkstakingen,overheidsmaatregelen,nalatigheid van leveranciers ed.

4.VERZENDKOSTEN     
4.1 De verzendkosten zijn afhankelijk van het gewicht en het volume (omvang) van de bestelde goederen.
4.2 Voor tarieven zie onze rubriek “verzendkosten.”

5.EIGENDOMSRECHT
5.1 De geleverde goederen blijven eigendom van Fiat500shop totdat de factuur volledig is voldaan.

6.GARANTIE
6.1 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst  onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat geleverde producten verkeerd of incompleet zijn dan dient dit door de afnemer binnen 5 werkdagen schriftelijk of per mail worden gemeld. Bij een tijdig gemelde terechte klacht zorgen wij voor vervanging.
6.2 De garantietermijn van Fiat500shop komt overeen met de fabrieksgarantie.
6.3 Voor schade en /of ongevallen door foutief gemonteerde onderdelen,nemen wij geen verantwoording.
6.4 Elektrische onderdelen kunnen niet worden geruild  of retour worden gestuurd.
6.5 Alle goederen dienen in de originele (indien mogelijk ongeopende) verpakking retour gestuurd worden en in nieuwstaat verkerend.(retour sturen naar Fiat500shop  Korenmolendreef 5A 9621 TK Slochteren NL. Graag kopie factuur en een begeleidend schrijven van een klacht toevoegen.

7. Zichttermijn/herroepingsrecht 
7.1 de klant heeft het recht om,  zonder opgaaf van reden en op eigen kosten,het product binnen 14 dagen te retourneren .Alle goederen dienen in de originele (indien mogelijk ongeopende) verpakking retour gestuurd worden en in nieuw staat verkerend.(retour sturen aan Fiat500shop Korenmolendreef 5A 9621 TK Slochteren NL ,onder begeleiding van kopie factuur en een begeleidend schrijven met uw reden.)  
7.2 Fiat 500 shop zal na ontvangst zorg dragen voor een volledige creditering van het geretourneerde product binnen 14 dagen. De door ons gemaakte verzendkosten zullen hierbij niet aan u worden gecrediteerd. Zorg ervoor dat u te allen tijde een bewijs heeft van terugzending.(afhaal of verzend-bewijs)
7.3 Indien de producten al door de afnemer zijn gebruikt vervalt het recht op ontbinding van dit lid.

8.VERVOERSSCHADE
8.1 Alle onze leveringen worden verstuurd met DPD of in enkele gevallen via Post nl.
8.2 Bij eventuele schade ontstaan door vervoer zijn deze vervoerders zelf aansprakelijk.
8.3 Schade dient bij ontvangst direct aan de koerier/postbode gemeld te worden.
8.4 Fiat500shop draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor pakketten die verloren zijn gegaan tijdens transport door een van onze vervoerders. (DPD biedt u de mogelijkheid artikelen te verzekeren tijdens vervoer .) 

9. TOEPASSELIJK RECHT
9.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.